VYBRANÉ KAPITOLY Z PEDIATRIE

VYBRANÉ KAPITOLY Z PEDIATRIE

VLADIMÍR MIHÁL A KOLEKTIV
FLIP BOOK
Full Screen eBook
PDF

Nová pedoatrie – Intro

 • Elektronická učebnice klinické pediatrie
 • Aktualizované a rozšířené vydání
 • 752 stran
 • 41 kapitol
 • Doplněné vydání 2013
 • ISBN 978-80-244-3229-8
 • Vydavatelství UP Olomouc
Intro
ePublikace – Full Screen

Elektronická učebnice „Vybrané kapitoly z pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání“ má studenty medicíny a mladé lékaře vést k prohloubení znalostí v klinické pediatrii. Jsme si vědomi, že rozsah textu přesahuje informace nutné ke zkoušce z pediatrie na lékařské fakultě, proto učitelé při přednáškách a seminářích povedou mediky k výběru nezbytných a nejdůležitějších informací.

Elektronická učebnice je kolektivním dílem pracovníků Kliniky dětského lékařství LF UP v Olomouci a jejich nejbližších mimoústavních spolupracovníků. Jsou výsledkem jejich vlastních zkušeností z každodenní práce v odborných ordinacích, u lůžka a také některých poznatků jejich výzkumných prací.

Nemůžeme a ani nechceme tvrdit, že pouze názory, které jsme v učebnici formulovali, jsou správné. Vždyť pediatrie je obor tak rychle se rozvíjející, že až se tyto vybrané kapitoly dostanou do rukou čtenáře, budou pravděpodobně některé jejich stati již částečně zastaralé. Přáním všech autorů je, aby tato publikace přinesla medikům a mladým lékařům hlubší poznání, a tím přispěla ke zlepšení léčebných výsledků u nemocných dětí.

 • Elektronická učebnice ve formátu FLIPBOOK – Listovací digitální učebnice
 • Poskytuje perfektní zobrazení písma, vysoký komfort ovládání a podporu multimediálního obsahu – videosekvencí.
 • Vedle online varianty elektronické učebnice je k dispozici a ke stažení také OFFLINE verze publikace se všemi funkcionalitami
 • Stažitelný je i zdrojový formát publikace PDF
 • Možnost tisku jak jednotlivých listů, tak celé učebnice
 • a další …